Mga Tatak

Miyerkules, Hulyo 10, 2013

Lunes, Pebrero 4, 2013

Ang aking Kapatid

                                  Ang aking Kapatid 

  Siya ang maresponsibilidad sa amin.Siya rin ang nag sisilbing pangalawang ina sa aming tahana.Siya ang aking halimbawa kapag ako ay nagkapamilya na.Kaya naman.Ang pinaka panganay sa aming magkakapatid ay siyang hurang sa amin pamilya.
  Ang nakatatanda kong kapatid.Siyang responsable sa amin.Siya rin ang nag aasikaso sa amin kapag-umaalis ng bahay ang aming mga magulang para mag tatrabaho.Sinisiguro niya na akmi'y ligtas sa ano mang kapahamakan o disgrasya.palagi niya kami sinusubay-bayan sa lahat ng oras.Ganyan kung mag halaga aking kapatid.
  Bukod sa nabanggit.Siya ang nagluluto ng aming makakain almusal,Tangahalihan,At hapunan,At tinuturuhan rin niya kami ng tamang pag-uugali kung pano kami gumagalang sa matanda sa amain.Ganito pumapatnubay ang aking kapatid.
  Karagdagan.Siya ang inspirasyon ko kung ako ay magkaroon ng sariling pamilya.Lahat ng nagagawa niya ay kabutihan sa aming mag kakapatid.Napaka husay niyang mag halaga sa amin.Tiniis niya ang lahat ng pasakiy.Siya ang maging modelo ko kaya siya ang gagayahin ko kapag akao'y nagkapamilya na.
  Siya ang pinaka matanada sa aming magkakapatid.Wala siyang sawa kung mag-aruga sa amin.Siya ang huran kong kapatid.

Linggo, Pebrero 3, 2013

Ang aking ama

                                          Ang aking ama


Ang aking ama ay haligi ng tahanan,Siya ang nagtataguyod sa pamilya para mabuhay.Siya rin ang nagsisislbing taga-gabay sa aming magkakapatid.Siya ang inspirasyon ko kapag ako ay nagkapamilya.Kaya naman,Ang aking ama ay siyang pundasyon ng aming pamilya,

Ang tatay ko ang nagtataguyodsa pamilyapara mabuhay nang maayos.Siya ay nagtattabaho para matustusan naming ang aming pangangailangan.Sinisiguro niya kami ay nabibihisan,napapakain,nabibigyan silungan at napapa-aral.Ganyan magtaguyod ng pamilya ang aking ama.

Bukod sa nabanggit,Siya ang nagsisilbing taga-gabay sa aming magkakapatid.Siya ang nagtuturo sa amin para makilala namin ang tama at iwaksi ang mali.Dinidisiplina niya kaming mga anak niya kapag kami ay nagkakamali sa pamamagitan ng pakikipag usap ng masinsinan.Sinusuportahan niya kami sa lahat ng mga desisyon namin para sa aming kinabukasan.Ganito pumapatnubay ang aking ama.

Karagdagan,Siya ang inspirasyon ko kapag ako ay nagkapamilya,Puro kasi kabutihan ang ginagawa niya para sa amin.Tinitiis niyang lahat ng pagod para kami ay mabuhay nang matiwasay.Napakabuti niyang ama sa aming lahat.Ulirang ama ang tatay ko kaya siya ang gagayahin ko kapag ako ay nagkapailya na,

Haligi ng aming tahanan ang aking ama,Wala siyang kapaguran kung magtaguyod para sa aming kapakanan.Lagi niya kaming pinapatnubayan sa lahat ng aming ginagawa.Siya ay modelong ama para sa akin.Kaya naman,Ang aking ama ang haligi ng aming tahanan,